Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Hodiny výtvarnej a hudobnej výchovy na GCM


Sekundáni so svojimi výtvormi – fašiangové masky. Ktorá je lepšia?
Každý z nás má na niečo talent, ktorý sa prejavil na hodine HUV v tercii.


Pohyb sa dá uplatniť aj na hodinách HUV.


Pokúšame sa vžiť do mentality ľudí renesančnej doby, ktorá vynikala galantnosťou – napríklad v tanci. Na prvý pokus to nie je najhoršie.

 

 

 

Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac