Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Telesná výchova

Predseda predmetovej komisie:
Mgr. Jana Mitošinková

Vyučujúci:
Mgr. Jaroslav Votoček, Mgr. Zuzana Didová, Mgr. Jana Mitošinková, Mgr. Jana Šimková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac