Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Rosario italiano - Taliansky ruženec

Blahoslavený sv. otec Ján Pavol II. sa raz vyjadril: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba“. Práve v tento deň – 2.apríla, kedy si pripomíname výročie smrti bl. Jána Pavla II., sme sa mohli zjednotiť s ním a prosiť pred Sviatosťou Oltárnou za všetky dôležité úmysly.

Stretli sme sa v našej internátnej kaplnke o 14.30. Úryvky zo Sv. Písma ako i úmysly, za ktoré sme sa modlili, boli v talianskom jazyku. Do tajomstiev bolestného ruženca sme vložili prosby za trpiacich, nenarodené deti, mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje šťastie...

Melodické talianske piesne dopĺňali tajomstvá ruženca a vytvárali krásnu harmóniu modlitby na Božiu oslavu.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prišli, modlili sa, čítali a aj tým, ktorí pomohli pri príprave.

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac