Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Slovenský jazyk

 

Predseda predmetovej komisie:
Mgr. Alica Vontorčíková

Vyučujúci:
Mgr. Vlasta Ďurfinová, PaedDr. Mária Hlavatá, Mgr. Ladislav Lörincz

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac