Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Andrej Radlinský – poznáte jeho životný príbeh?

Nedocenený národovec, nesmierne „akčný“ a pre mnohých neznámy...

Andrej Radlinský bol počas svojho pomerne krátkeho života nesmierne aktívny v rôznych oblastiach - národné, kresťanské, spolkové, či jazykovedná oblasť, divadelníctvo, školstvo alebo dokonca pedagogika, či politika ...

 

Vďaka svojej diplomacii dosiahol v čase najtvrdšej maďarizácie po zrušení slovenských škôl a likvidácii Matice slovenskej ustanovenie Spolku sv. Vojtecha, jedinej slovenskej inštitúcie v Uhorsku!  

Radlinský sa venoval aj zakladaniu Spolkov striezlivosti, zakladaniu nedeľných škôl, viedol ľudí k potrebe čítania. Zriaďoval tiež knižnice, čitateľské a iné vzdelávacie spolky, pričinil sa o založenie prvého stáleho slovenského ochotníckeho divadla v Banskej Štiavnici...

Prevažnú časť života strávil v Kútoch, kde vyčerpaný od útokov (prežil niekoľko neúspešných atentátov) a intríg zomrel.

Veľa zaujímavostí o živote rímskokatolíckeho kňaza Andreja Radlinského, zakladateľa Spolku sv. Vojtecha, autora prvých učebníc v štúrovej slovenčine, iniciátora určenia hraníc Slovenska v Uhorsku a národného buditeľa si môžete pozrieť v Misijnej miestnosti na internáte. Po prehliadke bohato informačne ale aj zaujímavo výtvarne pripravených paneloch si môžete aj zasúťažiť a vyhrať kvalitné tričko.

Počas vyučovania sa vybrané triedy zúčastnia tejto výstavy v sprievode vyučujúceho. Po vyučovaní bude možné si výstavu pozrieť od 16,00 – 18,00. (stačí poprosiť p. vychováteľa).

Informácie o A.Radlinskom si tiež môžete pozrieť na webe RTVS.

(text: Mgr. Alica Vontorčíková)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac