Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Občianska náuka

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Marta Kvasňovská

Vyučujúci:
PaedDr. Marta Kvasňovská, PaedDr. Vlasta Ďurfinová, Mgr. Ladislav Lőrincz

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac