Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Občianska náuka

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Mária Hlavatá 

Vyučujúci:
PaedDr. Marta Kvasňovská, Mgr. Ladislav Lőrincz

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac