Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nemecké sympózium - Unterwegs sein

Nemecké sympózium – 1.časť v piatok, 15.apríla 2016

„Von Kiribati in die Slowakei“

"Konečne piatok, koniec týždňa," potešili sa mnohí z nás. Nám, 1.N-ke a niektorým ďalším triedam to bolo osladené ešte skvelým nemeckým sympóziom P.Hegglin, misionár Srdca Ježišovho zo Švajčiarska, ktorý od roku 2000 pôsobí na Slovensku, nám odslúžil svätú omšu, ktorá bola pre väčšinu z nás prvou nemeckou sv. omšou. Tento úžasný človek napísal autobiografiu pod názvom „Geschichten aus dem Leben eures Onkel Jo“, ktorá vyšla v slovenčine pod názvom: „Moje dobrodružstvo s Bohom. Príbehy zo života misionára.“

 

Knihu venoval svojim synovcom, neteriam a ich deťom. Zachytil v nej mnohé spomienky, zážitky a skúsenosti svojho pestrého a zaujímavého života. Inšpiráciu k tomu, aby napísal svoju autobiografiu dostal počas mesačných duchovných cvičení v Anglicku, ktoré prežíval v tichu.

V predslove píše: „Počas tohto mesiaca vo Wales sa vo mne prebudili mnohé spomienky a dokázal som si spomenúť na udalosti, ktoré som už dávno zabudol. Poohliadnuť sa späť za svojím životom, to patrí tiež k exercíciám…“

Predstavil nám aj krajinu Kiribati, o ktorej sme nemali ani poňatia, že existuje. Ako misionár tu žil takmer 10 rokov. Vďaka úvodnej prezentácii našich troch maturantiek sme sa o Kiribati dozvedeli nasledovné informácie:

  • Kiribati je ostrovný štát s mnohými ostrovmi v Pacifiku
  • v hlavnom meste South Tarawa  žije ca. 33% celkového obyvateľstva
  • Kiribati má len 84 000 obyvateľov, menej než Nitra!
  • úradné jazyky sú kiribatský a anglický
  • Ku Kiribati patria aj známe Vianočné ostrovy
  • Obyvateľstvo slávi ako prvý národ na zemeguli nový rok, lebo nad nimi vychádza ráno slnko ako prvé.

Náboženstvo sa na Kiribati šírilo naozaj obtiažne, no skutočná viera dokáže prekonať všetky prekážky. P. Hegglin povedal, že nikde nestretol ľudí s takou radosťou zo života ako tam, ľudí, ktorí sa tak veľa smejú…

Jeho prednášku obohatil aj anglickými a slovenskými slovami, ktorými nás skutočne prekvapil. Vedel naozaj veľa jazykov. Máme sa od neho čo učiť. Zobrali sme si z jeho prednášky veľa. Napríklad to, že existuje chudobná krajina, kde ľudia žijú len z toho, čo si vypestujú a ulovia v mori.

Ďakujeme aj sestričke Jozefe, ktorá nám pomohla s prekladom. Tomuto misionárovi želáme Božie požehnanie, silu a tešíme sa na ďalšie stretnutie s ním.

Fotogaléria

(text: Dominika Laurová 1.N, sr. Clarissa; foto: Martina Tomanová 3.A)

 

 

Nemecké sympózium – 2. časť v piatok, 22.apríla 2016

 „Von der Esoterik in die katholische Kirche“


Čo to vlastne ezoterika je a prečo vznikla? To nám rozpovedal druhý hosť nemeckého

sympózia, Markus Michael Riccabona, stály diakon a tlačový tajomník diecézy St.Pölten, Rakúsko, ktorý sám seba označuje za „obráteného učiteľa ezoteriky“.

Po predstavení jeho životopisu a zaujímavom úvode do témy, ktorý si pripravili naši maturanti, mu moderátori Anna a Lukáš odovzdali slovo. Predstavil nám všetky druhy tohto „moderného“ nebezpečenstva. Poukázal na to, že hoci sa ezoterika prezentuje ako tajné učenie, ezoterické knihy sa nachádzajú na policiach kníhkupectiev. Za celkom neškodnými pozitívnymi myšlienkami sa skrýva mágia rôznych druhov. Ezoterika je otvorená všetkých náboženstvám. Je to novodobý výtvor nášho storočia, ktorý presviedča ľudí, že všetko zvládnu za pomoci nejakej telepatie, myšlienok a vsugerovania si, že sme úspešní a všetko vieme ovládať sami. Už sa bežne stretnete s ľuďmi, ktorí veria, že si dokážu obyčajnými myšlienkami privolať životného partnera, zníženie telesnej hmotnosti, povýšenie v práci, vyliečenie choroby a podobne. Ale, veď obyčajná myšlienka nedokáže ovplyvniť celý svet. Poukázal na to, že Ježiš Kristus nie je len jednou z mnohých ciest popri budhizme, hinduizme..., ale že Ježiš Kristus je TÁ cesta, veď On hovorí: „JA som cesta pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Pán Ježiš nie je len dobrý učiteľ – teda jeden z mnohých popri Konfuciovi,.... Ak tomu ezoterici veria, že je dobrý učiteľ, tak by mali veriť, že je dobré aj jeho učenie a nasledovať ho. A Jeho učenie je, že Pán Ježiš je Boží Syn, On je Boh, tretia božská osoba, ale tomu ezoterici neveria, to znamená, že si odporujú, lebo ako môže byť dobrý učiteľ, ktorého učeniu neverím?

Druhy ezoteriky sú rôzne - od bielej manipulačnej mágie cez červenú, ktorú vystihuje krv zvierat, až po čiernu, satanskú mágiu vyvolávajúci diabla.

Tento diakon veril a praktizoval ezoteriku 39 rokov. Až potom našiel cestu k Bohu. Boh si vždy vie nájsť cestu k nám a našim srdciam, len ho treba počúvať.

Fotogaléria

(text: Dominika Laurová 1.N, foto: Timo Kuma 3.A)

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac