Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nemecký ruženec za pokoj

Anjeli, ktorí sa počas vianočnej noci zjavili pastierom spievali:

„Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“

Netúži každý človek po pravom pokoji?

Pokoj – ako veľmi ho svet potrebuje!

Pravý pokoj môže darovať len Boh...

 

...preto sme sa v stredu 10.decembra stretli v kaplnke na internáte na spoločnom ruženci, aby sme prosili o pokoj

  • za celý svet, v ktorom je mnoho vojen a nepokojov
  • za všetkých ľudí, ktorí nemajú pokoj v srdci - za ľudí, ktorí žijú v hriechu, psychicky a duševne chorých ľudí
  • za všetkých kresťanov, aby sa  dobre pripravili na Vianoce, aby boli pre nich skutočne sviatkom pokoja
  • za zomierajúcich, aby mohli v pokoji opustiť tento svet
  • za všetkých trpiacich ľudí – za chorých, prenasledovaných kresťanov, hladujúcich alebo zasiahnutých vojnou, aby dokázali svoje utrpenie niesť  s pokojom a v tichosti srdca tak ako Panna Mária

Po hodine poklony s modlitbou a adventnými piesňami sme sa naplnení pokojom rozišli. To platí pre každú modlitbu : hoci Ty si pri nej nič necítil a dokonca bol roztržitý, naplní ťa pokojom – ten prináša Boh! Tak to vyskúšaj!

Fotogaléria z nemeckého ruženca za pokoj vo svete

Novinky v kocke
  • Vážení uchádzači o bilingválne štúdium na ... / viac