Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nemecká olympiáda - školské kolo

Alle Jahre wieder...(každým rokom znovu)

prichádza nemecká olympiáda, na ktorej sa tento rok zúčastnilo 12 študentov. Stretli sme sa v učebni biológie, kde sme hneď začali s posluchom s porozumením. V priebehu jednej hodiny sme mali zvládnuť počúvanie, čítanie a test. Keďže sa práve v pondelok 1.decembra  na našej škole konal „Deň otvorených dverí“,  vošla práve pri písaní testu dovnútra skupinka rodičov a záujemcov zo základnej školy, ktorí si chceli pozrieť učebňu biológie! Pozvali sme ich ďalej, Peter Radvan ich privítal a podal profesionálny výklad o odbornej učebni. Filip Balla tiež spontánne informoval o stužkovej, ktorá sa konala nedávno.

 

Po teste bolo potrebnej trošku trpezlivosti, pretože sa všetko muselo opraviť a spočítať body. Na ústnu časť zostali najlepší piati z kategórie 2B, t.j. z tretieho a štvrtého ročníka. V kategórii 2A – z prvého a druhého ročníka bol víťaz jasný od samého začiatku: Timo Kuma, ktorý bol jediným účastníkom vo svojej kategórii a tým pádom bez konkurencie! Bol teda neporaziteľný!

O čom mali hovoriť súťažiaci na ústnej časti? Najskôr sa mali vyjadriť k obrázku, príp. porozprávať k nemu príbeh. Obrázok znázorňoval muža v stredných rokoch ako žehlí. Kto by to mohol byť? Prečo to robí? Ako asi vyzerá jeho rodinná situácia? ...Potom mali reagovať na tri rôzne výpovede, medzi iným aj napr. na takúto:  Ak je leňošenie koníčkom, potom je to presne môj prípad! Len žiadny pohyb!

Všetkých šesť súťažiacich zvládlo tieto úlohy výborne. Najviac bodov získal Jakub Zeleňák z VIII.O, ktorého prvým vyučovacím cudzím jazykom je vlastne angličtina. No svojim úsilím, húževnatosťou a osobným záujmom o nemecký jazyk si osvojil bohatú slovnú zásobu a vypracoval sa na dobrú úroveň – gratulujeme! Našu školu bude reprezentovať v januári v okresnom kole.

Vďaka všetkým, ktorí sa olympiády zúčastnili, spolupracovali – tak ako sa hovorí o olympijských hrách:
„Dôležité je zúčastniť sa!“

Novinky v kocke
  • Vážení uchádzači o bilingválne štúdium na ... / viac