Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Stredovek a nemecká literatúra

Pochvala dnes patrí študentke III. N Isabel Rolfesovej za jej úžasnú prezentáciu stredovekej nemeckej literatúry. Tento plagát môže byť výbornou pomôckou pre našich bilingválnych študentov pri učení sa  nemecky hovoriacej literatúry. A áno, stredoveká literatúra je aj v maturitných otázkach J. Isabelin plagát je nielen informatívny, ale skrášľuje aj prostredie triedy III. N.

 

Diesmal geht unser Lob an Isabel Rolfesová, III. N. Isabel hat ein wunderbares Poster über mittelalterliche deutsche Literatur gemacht, das vielen Schülerinnen und Schülern der N-Klassen beim Lernen deutschsprachiger Literatur helfen könnte. Und ja, mittelalterliche Literatur ist auch beim Abitur dabei J. Das Poster ist nicht nur informativ, es verschönert auch das Klassenzimmer der III. N, meint Ihr nicht auch?

(text: PaedDr. Juliana Greňová)

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac