Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Jedlo v 1.N

V Nemecku už od hladu  nezahynú

Žiaci 1. ročníka bilingválneho gymnázia sú na škole iba tretí mesiac, ale už robia značné pokroky. Téma Jedlo  je asi obľúbená u všetkých, preto zerezonovala aj medzi nimi a priniesla úspech. Prečítajte si, ako sa jej zhostili naši 1.N-kári. Určite zaujme aj ich návrh jedálnička pre internátnikov... 

 

 

In Deutschland verhungern sie wohl nicht

Schüler des ersten Schuljahres am bilingualen Gymnasium sind an der Schule erst 3 Monate, aber sie machen schon sichtbare Fortschritte.  Das Thema Essen ist wohl bei allen beliebt, deshalb hat es  auch unter ihnen Anklang gefunden und Erfolg gebracht. Lest, was sie zu dem Thema geschrieben haben. Bestimmt weckt eure Aufmerksamkeit auch der Vorschlag der Speisekarte für "Internatschüler" ...

Speisekarte

Unsere Essgewohnheiten

Was esse ich gewöhnlich

(text: PaedDr. Zuzana Turčeková und 1.N)

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac