Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Nemecká olympiáda 2018

Auf die Plätze, fertig, los!

Na konci mesiaca november sa tradične, ako už každý rok, konalo školské kolo nemeckej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách: 2A, 2B a 2C. V kategórii 2C, v ktorej súťažili žiaci bilingválnych tried, bola účasť najvyššia – až 19 žiakov.

Tí, ktorí v písomnej časti získali najviac bodov, postúpili do ústneho kola, kde preukázali svoje schopnosti pri rozprávaní príbehu na základe obrázka a pri konverzácii na rôzne témy.

 

 

Víťazmi k kategórii 2A sa stali :

1. miesto: Adrián Kňazovický

2.miesto: Simon Hrudka

3.miesto: Martina Tomanová

 

Víťazmi k kategórii 2B sa stali :

1. miesto: Natália Görögová

2.miesto: Katarína Gašparovičová

3.miesto: Terézia Šimorová

 

Víťazmi k kategórii 2C sa stali :

1.miesto: Sofia Farkašová

2.miesto: Katarína Petrovičová

3.miesto: Sebastián Kosír

 

Z kategórií 2A a 2B do okresného kola postupujú  žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste.

Z kategórie 2C do krajského kola postupuje Sofia Farkašová.

Víťazom gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

Herzlichen Glückwunsch!

 

Fotogaléria

 

(text: N.Görögová, K.Gašparovičová/ VII.O/ foto: P. Mocňáková, III.N)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac