Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Matematika

Predseda predmetovej komisie:

RNDr. Miroslava Jenisová

 

Vyučujúci:

RNDr. Miroslava Jenisová, Mgr. Peter Kopček, Mgr. Erika  Mikulová, Mgr. Andrea Molnárová, Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr. Mária Šperková, Mgr. Ing. Lea Žáková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac