Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Matematika

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Peter Kopček

 

Vyučujúci:

RNDr. Miroslava Jenisová, Mgr. Peter Kopček, Mgr. Lucia  Miklášová, Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr. Ing. Lea Žáková, PaedDr. Ján Šunderlík

Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac