Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Matematika

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Peter Kopček

 

Vyučujúci:

RNDr. Miroslava Jenisová, Mgr. Peter Kopček, Mgr. Lucia  Miklášová, Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr. Ing. Lea Žáková, PaedDr. Ján Šunderlík

Novinky v kocke
  • Na základe rozhodnutia ministra školstva s... / viac
  • Z dôvodu prerušenia vyučovania Ministerstv... / viac
  • Zverejňujeme usmernenie riaditeľa školy k ... / viac
  • Naša škola príjme do pracovného pomeru ľud... / viac