Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Klokan 2016

Neskoro, ale predsa, chceme dať do pozornosti štyroch našich študentov ( na fotke sú iba traja ), ktorí v matematickej súťaži Klokan neurobili žiadnu chybu. To znamená, že úspešnosť ich testu bola 100%. Sú to Magdalénka Pogáňová z prímy, Katka Košlavová (chýba na fotke) zo sexty, Andrej Žitňák zo sexty a Simonka Holková z II.A. Súťaž Klokan vznikla z austrálskej matematickej olympiády a riešia ju študenti po celom svete.
 
(text: RNDr. M. Jenisová)
Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac