Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Školský Matboj 2016

Dnes naša škola prežila deň inak ako zvyčajne - oslavovali sme 25 rokov existencie školy. Sme teda o niečo starší ako republika :) Po úvodnom pozeraní videa z prostredia školy sa niektorí žiaci z nižšieho stupňa presunuli na matematickú súťaž Matboj. Stretlo sa tu až 27 študentov zo štyroch tried, ktorí boli rozdelení do deviatich trojčlenných tím (Pozn.: v tejto vete boli použité 4 číslovky :) ). Triedy príma a sekunda súťažili spolu v kategórii Junior, triedy tercia a kvarta v kategórii Senior.

 

Počas 75 minút mali za úlohu vypočítať čo najviac z 23 zaujímavých úloh, ktoré pripravila p.profesorka A. Molnárová. Žiadnemu z družstiev sa to síce nepodarilo, ale víťaznému tímu dievčat z kvarty s názvom Šejky-Šejky (Lucia Caleková, Anna Miklášová, Natália Gőrőgová) chýbalo len veľmi málo. V kategórii Junior zvíťazili chalani z prímy - ich názov bol Čuligaj (Marek a Ondrej Čulákovci a Ján Gajdoš). Ostatné družstvá, ako napr. Jenisčatá, Mrkvičky, Unicorn či Ružoví poníci, si prevzali účastnícky diplom.

Na záver sme zmenili tému - z matematiky sme prešli na slovenčinu a pozreli sme si dve videá z tvorby známeho YouTubera, ktorý si hovorí Baštrng.

Ďakujeme všetkým kolegom z predmetovej komisie Matematika - Informatika, ktorí sa zapojili do organizácie a akýmkoľvek spôsobom pomohli, či už tvorbou úloh, diplomov, cien, organizačnou pomocou, prípadne pomocou s prípravou a s občerstvením.

(text a foto: Mgr. Vladimír Ondrejka)

 

 

 

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac