Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Matematická súťaž Náboj

Už ste to videli? GCM medzi desiatimi najlepšími gymnáziami Slovenska.
Naši seniori Mišo, Roman, Timo, Andrej a Šimon obsadili 10. miesto v matematickom náboji - medzinárodnej matematickej súťaži družstiev. Súťažilo sa v Bratislave, Košiciach, Prahe, Opave, Waršave, Wroclawi, Krakowe, Gdyni, Budapešti, Vespréme, Linzi a Passau.
 
Je fajn ocitnúť sa v spoločnosti slovenských gymnázií s bohatou matematickou tradíciou. V medzinárodných výsledkoch hrá prvé husle Budapešť, potom množstvo škôl z Poľska, nejaké z Českej republiky a Slovensko začína na 18. priečke.  Ako vidíte, zatiaľ čo v okolitých krajinách matika fičí, my sa tu tvárime, že by ju bolo hodné pomaly zrušiť.
Naši juniori oslabení o Andreja, ktorý doplnil neúplne družstvo seniorov obsadili 44. miesto zo 115 súťažiacich na Slovensku. 
 
 
(text a foto: RNDr. M. Jenisová)
Novinky v kocke
  • Na základe rozhodnutia ministra školstva s... / viac
  • Z dôvodu prerušenia vyučovania Ministerstv... / viac
  • Zverejňujeme usmernenie riaditeľa školy k ... / viac
  • Naša škola príjme do pracovného pomeru ľud... / viac