Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Matika naša milovaná

Dievčence z kvarty tento rok zahanbili chlapčenskú časť triedy, lebo do riešenia domáceho kola sa nedal naverbovať ani jeden z nich. Všetky boli pozvané do okresného kola matematickej olympiády (kat. Z9) a všetky boli úspešné riešiteľky.
 
5. miesto Anička Miklášová
6. miesto Lucia Caleková
7. - 9. miesto Dada Záhorská, Katarína Gašparovičová, Natália Gӧrӧgová
 
Tešíme sa a gatulujeme !
 
Povzdych na záver: "Kde sú tie časy, keď nám MO riešilo pol triedy."
 
(text: M. Jenisová)
Novinky v kocke
  • Na základe rozhodnutia ministra školstva s... / viac
  • Z dôvodu prerušenia vyučovania Ministerstv... / viac
  • Zverejňujeme usmernenie riaditeľa školy k ... / viac
  • Naša škola príjme do pracovného pomeru ľud... / viac