Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Súťaž Pangea

S rastúcou globalizáciou sa stáva čoraz dôležitejšia aj medzinárodná výmena vedomostí. Organizátor súťaže chce svojim mottom "Matematika spája" zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať.

Hlavným cieľom olympiády Pangea je preto zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Aj z tohto dôvodu je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Aby bola Pangea dostupná pre všetkých žiakov, je úplne zadarmo. Organizátor navyše štedro odmeňuje nie len najlepších študentov, ale aj pedagógov, nakoľko aj oni si zaslúžia uznanie.

Prihlásiť sa môžete do 20. februára u pána profesora Kopčeka. Prvé kolo sa uskutoční v marci (9. - 13.3. 2015). Veľa informácií nájdete aj na facebookovej stránke súťaže.

 

Novinky v kocke
  • Na základe rozhodnutia ministra školstva s... / viac
  • Z dôvodu prerušenia vyučovania Ministerstv... / viac
  • Zverejňujeme usmernenie riaditeľa školy k ... / viac
  • Naša škola príjme do pracovného pomeru ľud... / viac