Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Úspechy našich žiakov v predmetoch matematika a fyzika

O úspechoch našich študentov v predmete informatika sa už popísalo dosť a dokonca sme mali aj zastúpenie v celoslovenskom kole, kde nás  úspešne reprezentoval Andrej Andrašovič . Tieto riadky preto budú patriť našim fyzikom a matematikom.

 

Fyzika

V kategórii E sa do krajského kola prebojoval z druhého miesta okresného kola Ján Gajdoš z kvarty. V krajskom kole 60. ročníka  FO sa nielen stal úspešným riešiteľom , ale skončil aj na peknom piatom mieste. Ďalšími úspešnými riešiteľmi v okresnom kole 60. ročníka FO boli Marek Gašparovič a Marek Čulák, obaja z kvarty. Za ich veľmi peknú a úspešnú reprezentáciu im ďakujeme. Vďaka patrí aj p. RNDr. Miroslave Jenisovej , ktorá ich príprave venovala veľa času. 

Matematika

Prejdime k ďalšiemu predmetu matematika, kde je tých súťaží neúrekom. Začnime tým najväčším úspechom a tým je prvé miesto Vojtecha Kováča z 3.N v kategórii B 68. ročníka KK MO, kde stratil iba jediný bod.

Dobrej povesti ich rodiny nezostala nič dlžná jeho sestra Ľudmila Kováčová( 1.N ), ktorá v krajskom kole MO obsadila v kategórii Z9 pekné tretie miesto.  Účasť v ňom jej zabezpečilo prvenstvo v okresnom kole. Vidieť, že matematike sa venujú nadštandardne a s veľkou láskou. Zapájajú sa aj do iných matematických súťaží ako sú napríklad KSM, Klokan. Ďalšími úspešnými riešiteľmi v okresnom kole boli Žofia Farkašová a Ondrej Páleník, obaja sú žiakmi kvarty a pripravoval ich PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.

Tretím veľkým úspechom je tretie miesto Agáty Tomanovej zo sekundy v kat. Z7 v okresnom kole MO. Tiež bola aj úspešnou riešiteľkou obvodného kola 40. ročníka Pytagoriády. Ďalšími úspešnými riešiteľkami v okresnom kole MO v danej kategórii sú jej spolužiačky Hana Kováčová a Lucia Hudečeková. Vyučujúcim v tejto triede je moja maličkosť.

 V kategórii Z6 v okresnom kole MO obsadil pekné piate miesto Dominik Čepček z prímy a aj jeho spolužiak Timotej Tužák bol tiež úspešným riešiteľom. Opäť patrí veľká vďaka môjmu kolegovi PaedDr. Jánovi Šunderlíkovi, PhD. za ich prípravu a vzdelávanie.

Ďalej sa chcem poďakovať za úspešnú reprezentáciu Miroslavovi Haragovi z 3. B, ktorý nás reprezentoval v KK MO v tej najťažšej kategórii A a obsadil pekné 7. až 10. miesto. Napokon aj veľká vďaka Andrejovi Mikušovi z 1. A za siedme miesto v kategórii C KK MO. Jeho pripravovala Mgr. Ing. Lea Žáková, za čo jej patrí veľká vďaka. Zároveň chcem povzbudiť aj ostatných, aby sa nebáli zapájať do rôznych matematických, či informatických, ale aj fyzikálnych súťaží, či iných podujatí.

Na záver sa chcem poďakovať mnohým nemenovaným žiakom , ktorí sa zapojili do rôznych matematických súťaží a to nielen do matematickej olympiády, KSM, ale aj Maksa, či Klokana. Taktiež sa chcem poďakovať aj všetkým mojim kolegom z predmetovej komisie matematiky – fyziky – informatiky za ich pomoc a spoluprácu v tomto školskom roku 2018/19 za úpravu osnov, tvorbu plánov, prípravu maturitných zadaní, tematických plánov,  podkladov na prijímacie skúšky, ľudsky  a pedagogicky prístup, pracovitosť a ich aj jedinečnú osobnosť, pretože sú a vždy budú pre mňa v určitej oblasti vzorom.

(text: Mgr. Peter Kopček)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac