Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Kresťanská etika


Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Ing. Karol Žák, Csc.

Vyučujúci: 
Mgr. Ing. Lea Žáková, Mgr. Ing. Karol Žák, Csc., Mgr. Renáta Rybanská (sr. Josefa), Mgr. Juraj Polakovič, PaedDr. Richard Gurbicz

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac