Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Kresťanská etika


Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Mária Zuzana Zorková

Vyučujúci: 
Mgr. Ing. Lea Žáková, Mgr. Ing. Karol Žák, Csc., Mgr. Renáta Rybanská (sr. Josefa), páter Peter Šabo, sr. Clarissa, PaedDr. Haller, d.p. Peter Mišovič, Mgr. D. Brezniaková, Mgr. R. Rusňák

Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac