Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Informatika

 

Predseda predmetovej komisie:
RNDr. Miroslava Jenisová

Vyučujúci:
Mgr. Jaroslav Votoček, Mgr. Vladimír Ondrejka, Mgr. Jana Mitošinková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac