Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Krajské kolo Zenitu

Počas minulého týždňa sa 4 programátori z GCM (Andrej Andrašovič, Adam Zbonka, Dominik Fronc a Miroslav Harag) zúčastnili krajského kola jednej z najprestížnejších stredoškolských súťaží - ZENIT.

V prvej štvorke sa umiestnili až traja z nich, t.j. v nitrianskom kraji patria vo svojom veku k programátorskej špičke. Celkovým víťazom sa stal Andrej Andrašovič (postupuje do celoslovenského kola do Banskej Bystrice - február 2019), druhý skončil Adam Zbonka a na 4. mieste skončil Dominik Fronc.

Poznám jeden princíp zo sféry biznisu s názvom "80:20". Vyjadruje sa ním to, že 80 percent energie venujeme veciam, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú iba 20% zisku a naopak, iba 20% energie venujeme veciam, ktoré prinášajú 80% zisku. Dnes som čítal článok o rozdiele v používaní technológií medzi dospelými a deťmi. Kým dospelí používajú technológie 80% času na prácu a 20% času na zábavu, deti to majú presne naopak. Štvorica uvedené hore sa vo svojom voľnom čase snažila tento pomer nachýliť z "detského" sveta do "dospeláckeho". Niektorí z nich riešili KSP (www.ksp.sk), ďalší chodili na krúžok súťažného programovania či krúžok programovania mobilných aplikácií. Okrem tohto úspechu to určite prinesie svoje ovocie aj v budúcnosti. Takže, inšpirujete, gratulujeme.

(text: Mgr. Vladimír Ondrejka, foto: https://think360studio.com/11-best-online-websites-to-learn-coding-easily/)

Novinky v kocke
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,ako sme V... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac