Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Fyzika

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Anna Toporová

 

Vyučujúci:

RNDr. Miroslava Jenisová, RNDr. Stanislav Kudlačák, Mgr. Anna Toporová

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac