Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Fyzika

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Peter Kopček

 

Vyučujúci:

RNDr. Miroslava Jenisová, RNDr. Stanislav Kudlačák, Mgr. Anna Toporová

Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac