Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dejepis

 

Predseda predmetovej komisie:
PhDr. Pavel Žebrák

Vyučujúci:
PaedDr. Mária Hlavatá, PhDr. Pavel Žebrák

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac