Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Chémia

 

Predseda predmetovej komisie:
Mgr. Mária Šperková

Vyučujúci:
PaedDr. Jana Bohovičová, Mgr. Mária Šperková

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac