Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Chémia

 

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Jana Bohovičová

Vyučujúci:
PaedDr. Jana Bohovičová, Mgr. Martina Bažaličková, Mgr. Mária Šperková, RNDr. Mária Hrdá

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac