Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Chémia

 

Predseda predmetovej komisie:
PaedDr. Jana Bohovičová

Vyučujúci:
PaedDr. Jana Bohovičová, Mgr. Martina Bažaličková, Mgr. Mária Šperková, RNDr. Mária Hrdá

Novinky v kocke
  • Opäť otvárame možnosť objednania školských... / viac