Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

1. miesto v chemickej olympiáde

Koncom minulého mesiaca sa v Alapiskole Jelenec uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. Zúčastnilo sa jej približne 24 študentov zo základných škôl a osemročných gymnázií.

Súťažné úlohy olympiády boli rozdelené do dvoch častí - teoretickej časti a praktickej časti (pokus). Teoretická časť pozostávala z písomného testu, v ktorom bolo 30 otázok v podobe krížovky, vzorcov, doplňovačiek a príkladov. Pri pokuse sme museli z pripravených chemikálií a laboratórnych pomôcok zrealizovať proces zrážania. Na prvom mieste sa umiestnila naša študentka z kvarty Emka Vargová, ktorá zároveň postupuje do krajského kola. K tomuto umiestneniu jej srdečne blahoželáme a držíme jej palce!

(autori: PaedDr. Jana Bohovičová, Ema Vargová)

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac