Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

1. miesto v chemickej olympiáde

Koncom minulého mesiaca sa v Alapiskole Jelenec uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. Zúčastnilo sa jej približne 24 študentov zo základných škôl a osemročných gymnázií.

Súťažné úlohy olympiády boli rozdelené do dvoch častí - teoretickej časti a praktickej časti (pokus). Teoretická časť pozostávala z písomného testu, v ktorom bolo 30 otázok v podobe krížovky, vzorcov, doplňovačiek a príkladov. Pri pokuse sme museli z pripravených chemikálií a laboratórnych pomôcok zrealizovať proces zrážania. Na prvom mieste sa umiestnila naša študentka z kvarty Emka Vargová, ktorá zároveň postupuje do krajského kola. K tomuto umiestneniu jej srdečne blahoželáme a držíme jej palce!

(autori: PaedDr. Jana Bohovičová, Ema Vargová)

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac