Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Seminár z chémie

Cieľové požiadavky

Plán na Seminár z chémie I

Plán na Seminár z chémie II

Plán na Seminár z chémie III

 

 

 

 

 

Náplň seminárov z chémie

SEC 1
 Všeobecná chémia:
* atóm, väzby
* výpočty
Anorganická chémia:
* prvky a ich zlúčeniny

SEC 2
Organická chémia:
* uhľovodíky
*deriváty uhľovodíkov


SEC 3
Biochémia:
*biomakromolekuly: sacharidy, lipidy, bielkoviny,....
*metabolizmus: fotosyntéza, dýchamie bunky, trávenie, proteosyntéza,...

(text: Mgr. Mária Šperková)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac