Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zabudli ste na zreničky!

V stredu 29.apríla sa naše mozgové bunky zmrazili v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Boli sme jednými z hlavných aktérov súťaže Družstiev prvej pomoci mladých, ktorá bola organizovaná Červeným krížom.

Na desiatich stanovištiach sme si overili, či  sme schopní zachrániť ľudský život. Zistili sme, že nie vždy sme stopercentní. Naše zlyhania sa prejavili hneď na prvom stanovišti, kde nám bolo vytknuté: ,,Prečo ste pacientke neskontrolovali zreničky?“  Veru, ľudské oko je zázrak.

V druhej súťažnej disciplíne sme si vypočuli milú poznámku rozhodcu: ,,Zabudli ste na zreničky!“ Následne bola naša záchranárska misia značne poznačená zvyšujúcim sa odhodlaním. Naša námaha bola nakoniec odmenená 4. miestom.

V budúcich rokoch budeme určite dbať o zodpovedné preskúmanie pacientovho pohľadu...

 

 

 

 

(text a foto: Miriam Králiková, Monika Šurínová) 

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac