Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Anglický jazyk

 

Predseda predmetovej komisie:
Mgr. Lýdia Fraňová

Vyčujúci:
Mrs. Mary Šabíková (American lector), Ing. Iveta Raškovičová, Mgr. Jana Šimková, Mgr. Konkoľová, Mgr. Melcerová, Mgr. Andrea Behulová, Mgr. Juríčková, Mgr. Jakubičková

Novinky v kocke