Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Anglické Vianoce 2018

V pondelok 17. decembra sa prvá A, prvá B a kvinta zúčastnili akcie anglické Vianoce, ktorú pre nich pripravili vyučujúci anglického jazyka a niekoľko starších žiakov.

Podujatie prváci začali výstupom na Kalváriu. Tam sme už všetci spoločne slávili svätú omšu, samozrejme, po anglicky. Pri nej nás nádherným spevom a hrou na hudobné nástroje doprevádzali žiaci z prváckych radov, ale aj študenti vyšších ročníkov. Svätú omšu s nami slávil  verbista páter Tomáš Gerboc, ktorý nás povzbudil svojimi slovami a veľmi mu za to ďakujeme.

 

 

Ak aj niektorých cesta na Kalváriu trošku zmohla, po svätej omši bol čas doplniť energiu a ponúknuť sa chutným občerstvením, ktoré priniesli žiaci aj pedagógovia. Zahrial nás i teplý čaj a po krátkej pauze pokračoval program vystúpením prváckych talentov. Predstavili sa celoslovensky úspešný "jojista" a flautistky s anglickou koledou, recitovala sa báseň, a dokonca sa aj spievalo. 

Po zaujímavom vystúpení našich prvákov nasledoval zábavný animovaný film s vianočnou tematikou, pri ktorom sme sa všetci dobre zasmiali. 

Anglické Vianoce sme ukončili rozchodom z Kalvárie dúfajúc, že si podobnú akciu zopakujeme i o rok. 

  Fotogaléria

(text: Lucia Herceková, 2.A)

Novinky v kocke