Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Aktivity 2005/2006

Športový deň

 

Dňa 31. mája sa uskutočnil športový deň pri príležitosti MDD a oslavy 15. výročia založenia školy.  Súťažilo sa vo futbale, vybíjanej a volejbale. Atmosféru dokumentujú obrázky.

 

fotogaléria  

 

 

 

Jubileum 15 rokov

 

V týchto dňoch si pripomínajú obe naše školy – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a ZŠ sv. Svorada a Benedikta – pätnásť rokov svojej existencie. V utorok 30. mája 2006 sme na slávnostnej svätej omši spolu s naším diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom ďakovali Bohu za všetky dary a dobrodenia, ktoré nám požehnal, za všetkých ľudí, ktorí stáli pri zrode škôl a pričinili sa o ich rozvoj. Menovite otec biskup vyzdvihol odvahu zriaďovateľa otca kardinála Jána Chryzostoma Korca a jeho pomocného biskupa Mons. Františka Rábeka, zakladajúceho  riaditeľa gymnázia nebohého Doc. Karola Križalkoviča, misionárov z Rodiny Panny Márie, všetkých bývalých i súčasných pracovníkov a dobrodincov školy. Na slávnosti sa zúčastnilo všetkých 840 študentov a žiakov i 120 zamestnancov.

Po svätej omši sa pedagogickí i nepedagogickí pracovníci školy stretli s otcom biskupom, predstaviteľmi Biskupského úradu, Diecézneho školského úradu, Farnosti Nitra – Dolné mesto i predstavenými Rodiny Panny Márie, ktorej sestry na škole požehnane pôsobia prakticky od jej vzniku.

Zo srdca ďakujeme pri tejto príležitosti všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vznik a rozvoj oboch škôl dnes spojených do Spojenej katolíckej školy v Nitre. Pán Boh zaplať za všetko!

 

fotogaléria

 
 

Maturita 2006

 

V dňoch 22. mája až 26. mája boli na našej škole maturitné skúšky. Maturovalo 91 maturantov. Každý z 5 predmetov v nasledovných úrovniach. V úrovni A bolo 85 odpovedí, v úrovni B 302 odpovedí a z predmetov bez uvedenia úrovne bolo 68 odpovedí. Spolu 455 odpovedí. Celkový priemer školy je 1,58. Maturity prebehli bez rušivých vplyvov. Všetci zmaturovali. Gratulujeme.

 

 

Rozlúčka s maturantmi 2006

 

Dňa 12. mája sa uskutočnila rozlúčka maturantov so školou. Slzy a radosť poznačili každého maturanta. Po búrlivej rozlúčke po jednotlivých triedach, nasledovala spoločná rozlúčka v telocvični.

Všetkým maturantom prajeme úspešné maturity.

 

fotogaléria  

 

Schlierbach 2006

 

V čase od 18. do 22. apríla 2006 sa aj tento rok stalo cisterciánske gymnázium v Schlierbachu  - v Hornom Rakúsku, cieľom krátkeho spoznávacieho pobytu našich študentov z GCM v Nitre.

V utorok ráno sme o 8.30 vyštartovali spred školy na Farskej ulici. Už po ceste sme  mali 2 zastavenia.Prvým bol zámok Tyllisburg v mestečku St. Florian, kde sme pozdravili pani Christine Schwab, umelkyňu a niekdajšiu vychovávateľku na internáte v Schlierbachu. Ukázala nám svoju najnovšiu výstavu – krížovú cestu a otvorila nám dvere nielen svojho bytu, ale aj srdca. Taktiež nám sprostredkovala návštevu zariadenia pre postihnutých ľudí, kde sme mali možnosť nahliadnuť do života týchto ľudí a láskavej starostlivosti tých, ktorí sa o nich starajú.

O 17.00 sme prišli do kláštora v Schlierbachu, kde nás očakával páter Martin Spernbauer, OCist – riaditeľ gymnázia. Ubytovali sme sa, pozreli si okolie kláštora. Potom nás kuchár Hubert a Silvia očakávali s večerou a deň sme zakončili sv. omšou s naším školským p. kaplánom Mgr. Radoslavom Gazdíkom.

V stredu sme mali o 7.30 sv. omšu vo veľkolepom barokovom kostole, nasledovali raňajky a potom zadelenie do tried v skupinách po 3, 3, 4 a 2 študentoch do tried V. a VI., kde sa  zúčastnili vyučovacích hodín do 12.40 hod. Potom nasledoval výlet do krásnej alpskej prírody v mestečku Hinterstoder  cez tzv.“ Schiederweide“ až po “Dietelkapelle. “

Po večeri nám páter Martin urobil prehliadku kláštora, zoznámili sme sa s dejinami a poslaním kláštora, predstavil nám barokový kostol, krížovú chodbu a gotickú madonu. Oboznámil nás aj s hospodárskymi odvetviami kláštora, ku ktorým patrí výroba syra a umelecké spracovanie skla predovšetkým na vitráže okien kostolov celého sveta.

Po večernej modlitbe nasledovala spoločná hra a potom „Gute Nacht!“

Štvrtok sa celý niesol v duchu Sisi – Elisabeth – rakúskej cisárovnej.

Po rannej sv. omši a raňajkách si p. prof. Fritz Göschl pripravil prezentáciu s historickými údajmi o Elisabeth a potom nás študentka Inge Gappmaier sprevádzala pomocou ukážok videozáznamu  muzikálom „Elisabeth“. Popoludnie bolo vyhradené športu, nákupu darčekov.

V tento deň navštívili gymnázium v Schlierbachu náš pán riaditeľ Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. a pán zástupca Mgr. Ladislav Čurgali, ktorý je organizátorom našich pobytov v Rakúsku.

Večer sme potom boli pozvaní na muzikál „Elisabeth“ do mesta Wels v spracovaní a podaní študentov gymnázia z Welsu a ďalších 2 stredných škôl.

V piatok si pre nás našiel čas páter opát Altmann Hofinger, potom sa študenti znova zúčastnili  vyučovacích hodín a popoludní o 13.30 sme odchádzali na výlet do hlavného mesta Horného Rakúska – do Linzu. Tu sme navštívili jaskyňu s rozprávkovými bytosťami a mestom Linz z 19. storočia, ktoré skrývalo jednotlivé scény z klasických ľudových rozprávok. Potom sme sa zastavili na pútnickom mieste v kostole Panny Márie Sedembolestnej na vrchu Pöschelberg. Odtiaľ sme mali výhľad na celé mesto rozprestierajúce sa po oboch stranách rieky Dunaj. Potom sme si prezreli centrum mesta a vrátili sme sa do kláštora, kde nás čakali typické rakúske „Marillenknödel“. Po nich sme si vonku zašportovali a náš pobyt sme zakončili sv. omšou o 21.30 pri svetle sviec, aby sme poďakovali Pánu Bohu za všetko krásne, čo sme mohli zažiť a vidieť.

V sobotu ráno sme sa so všetkými rozlúčili, poďakovali a o 9.15 sme sa vydali späť na cestu domov. Zastavili sme sa v benediktínskom kláštore Melk – prešli sme gymnáziom, v kostole sme sa pomodlili spolu s mníchmi  - benediktínmi krátku obednú modlitbu. Do Nitry sme prišli o 16.15 pred budovu GCM.

 

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám umožnili tento krásny pobyt.           

 

fotogaléria  

 

GCM Krížová cesta 2006

 

V stredu 2.4. 2006 sa celá škola zúčastnila spoločnej krížovej cesty. Nad umučením Pána Ježiša Krista sme rozjímali v kostole sv. Cyrila a Metoda v Mlynárciach. Krížová cesta pozostávala z rozjímaní a modlitieb pri jednotlivých zastaveniach. Rozjímania boli umocnené premietanými obrazmi z umučenia p. Ježiša  a spevmi školského spevokolu. Za prípravu patrí vďaka p. kaplánovi Gazdíkovi, sr. Márii Marth vychovávateľovi M. Ševčíkovi, spevokolu, technikom, recitátorom a technickému štábu.     Vďaka patrí aj všetkým študentom, ktorí disciplínou prispeli k vytvoreniu nevšednej meditatívnej atmosféry.

 

fotogaléria

 

GCM Krížová cesta stredoškolákov

 

V období pôstu sa stalo peknou tradíciou našich stredoškolákov každý štvrtok prísť na našu nitriansku Kalváriu a spoločne sa večer o 19.00 modliť krížovú cestu.

Títo mladí ľudia sem však neprichádzajú preto, lebo je to tradícia. Zamýšľajú sa nad jednotlivými zastaveniami a uvažujú nad utrpením Pána Ježiša a zároveň ho konfrontujú so svojím vlastným životom. Tu čerpajú silu, aby dokázali prijímať a riešiť svoje vlastné problémy, aby ďakovali, prosili. Modlitba krížovej cesty je spojená s mimoriadnou milosťou a napokon kráčať hore na Kalváriu, keď svietia hviezdy a mesiac a pod vami sa ligoce tisíce svetiel z celého mesta má tiež svoje čaro. Skupinka 30, možno 40 mladých ľudí v porovnaní s počtom obyvateľov Nitry nie je veľká. No oni sú tu práve v zastúpení svojich rovesníkov a cez nich iste prichádza požehnanie aj na celé mesto.

Sme vďační aj našim pátrom verbistom, že nám vždy s úplnou samozrejmosťou požičiavajú, čo potrebujeme - ozvučenie, kríž a samozrejme ich priazeň.

 

 

GCM Fašiangový program

 

Dňa 17. 2. 2006 v DK Orbis  sa uskutočnil tradičný fašiangový program. Je to pásmo zábavných scénok, tanečných, speváckych a hudobných vystúpení, ktoré pripravili jednotlivé triedy. Fašiangový program perfektne organizačne pripravil p. prof. Pavel Žebrák. Okrem študentov v scénkach účinkovali aj profesori gymnázia prof. Žebrák a prof. Kopček. Aj tento rok do programu prispeli maturanti časťou svojich stužkových programov. Ozvučenie akcie zabezpečovali technici školského rádia.

fotogaléria

 

GCM Lyžovačka 2006

 

V dňoch 4. 2. 2006 až 11. 2. 2006 boli žiaci 2A, 2B, VI, II a III na lyžiarskom kurze. Uskutočnil sa vo Vysokých Tatrách v Račkovej doline v hoteli Akademik. Kurz na špičkovej úrovni pripravila a organizačne zrealizovala p. prof. Mitošinková. Boli výborné snehové podmienky. Začiatočníci sa naučili prvé prvky, pokročilí si vylepšili techniku a tí najpokročilejši si výborne zalyžovali. Zľadovatená časť zjazdovky nebola prekážkou. Na kurze bola výborná atmosféra, bohatý duchovný a spoločenský program. Nehľadiac na drobné odreniny kurz prebehol bez zranení. Malé prechladnutia doliečime počas jarných prázdnin. Za vydarenú akciu patrí vďaka vedúcej kurzu, všetkým inštruktorom, lekárovi, p. kaplánovi, sestričkám a všetkým študentom.

fotogaléria

 

GCM Umelecké odpoludnie na gymnáziu

 

30. januára sa študenti so záujmom o umenie stretli v aténskej miestnosti. Pod taktovkou prof. Depešovej strávili pekné odpoludnie plné poézie a hudby. Vypočuli sme si koncertné skladby na klavíri, gytare a saxafóne. Odpoludnie bolo obohatené báňami p. kaplána. Záver bol spestrený malou tombolou.

fotogaléria

 

GCM Sviatok sv. Cyrila a Metoda

 

Na deň 13. 2.  pripadá cirkevne sviatok Cyrila a Metoda – patrónov školy. Škola oslávila tento sviatok spoločnou sv. omšou, ktorú slávili naši bývalí žiaci – novokňazi. Boli to páter Martin Barta a páter Ján Spišiak obidvaja z Rodiny Panny Márie. Všetci sme boli  povzbudení slovami, ktoré odzneli v príhovoroch pátrov a slovami nášho p. kaplána.

fotogaléria

 

GCM Adventný kalendár

 

Počas adventu každý deň ráno 1 trieda nalepí do okienka na dverách vlastný výkres s témou zo sv. písma. Na konci adventu je nalepený hlavný výkres znázorňujúci narodenie Ježiša Krista. Celý projekt prebieha každoročne pod vedením Sr. Jozefy.

fotogaléria

 

GCM Aj ja môžem byť darom pre druhých

 

Počas tejto akcie navštívili naši študenti 9 miest s posolstvom nádeje pre chorých a opustených.

 

Zoznam navštívených miest:

1.Špeciálna základná škola internátna          13.12.2005, kvarta, 2.B

2.Domov dôchodcov                                        14.12.2005, 4.A, tercia

3.Domov dôchodcov                                        19.12.2005, oktáva, sexta

4.Špecializovaný odborný ústav sv.Svorada 13.12.2005, 4.B, 3.A

5.Ženské väzenie                                              14.12.2005, septima A, septima B

6.Nemocnica I., príma, kvinta,  1.A

7.Nemocnica, II. 1.B

8.Detský charitný domov sv.Luizy                    13.12.2005, 3.B

9.Domov opatrovateľskej služby                      12.12.2005, 2.A

fotogaléria

 

GCM Anglicko nemecké Vianoce

 

Vyučujúci anglického a nemeckého jazyka každoročne zapájajú študentov do projektu Anglicko – nemeckých Vianoc. V prvej časti je sv. omša v anglickom jazyku, ktorú chodia pravidelne slúžiť pátri verbisti. Tento rok to bol dp. Martin Štefanec. V druhej časti sa predstavia študenti s rôznymi scénkami , piesňami, básňami v anglickom alebo v nemeckom jazyku. Tento rok bolo 14 vystúpení. Na svoje   deti sa prišli pozrieť a j rodičia.

fotogaléria

 

GCM Návšteva o. biskupa M. Chovanca

 

9.12. 2005 našu školu navštívil otec biskup Marián Chovanec. Mal tradičné stretnutie so študentmi maturitných ročníkov. V prvej časti mal prednášku k voľbe životného povolania. V druhej časti stretnutia odpovedal na otázky, ktoré mu kládli študenti maturanti. Stretnutie bolo veľkým obohatením našich študentov.

 

 

GCM  Sviatok Nepoškvrneného počatia p. Márie

Zasvätenie školy Nepoškvrnenému srdcu P. Márie

 

Dňa 8. 12 2005 Spojená katolícka škola Nitra oslávila sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie sv. omšou.

Základná škola mala  sv. omšu o 8,00 hod. Po nej žiaci mali mikulášske posedenia so štedrou nádielkou.

Gymnázium slávilo sv. omšu o 9,00 hod v rámci farskej sv. omše.

Sv. omšu slúžil p. kaplán R. Gazdík – školský kaplán. Sv. omša bola spojená so zasvätením školy Nepoškvrnenému srdcu P. Márie. Všetci študenti prejavili disciplínu a sústredenosť. Aktívnou účasťou prispeli mnohí študenti a to nádhernými spevmi, čítaniami a odovzdaním osobných darov.

Darmi  boli ručné práce študentov pripravené pre podarovanie do domovov dôchodcov, väzníc a charity.

fotogaléria

 

GCM Sv. Mikuláš

 

5. 12. 2005 triedy príma, sekunda, tercia a kvarta oslávili sv. Mikuláša netradične na klzisku. Na záver korčuľovania medzi študentov prišiel aj Mikuláš. Tiež si pripol korčule a potom darčeky rozdával všetkým športujúcim deťom.

Ostatní študenti mali mikulášske posedenie tradične v triede spolu so svojimi triednymi profesormi.

fotogaléria

 

GCM Stužková slávnosť

 

25. novembra 2005 sa konala v priestoroch PKO stužková slávnosť maturantov.

Pozvanie na slávnosť prijal p. biskup Chovanec, ďalej predseda diecezného školského úradu Ing. Michalíček CSc , riaditeľ školy Ing. Karol Žák CSc. a bývalí profesori nášho gymnázia.

Samotný akt odovzdávania stužiek bol dôstojný a slávnostný.

Študenti sa potom predstavili vlastným programom, v ktorom sa prejavila ich kreativita, veselosť, vtip a vedomosti.

Tanečná zábava pre študentov, profesorov a rodičov trvala do skorých ranných hodín.

 

Stužkovej slávnosti predchádzala sv. omša pre maturantov, ktorá bola vo štvrtok 24. 11. 2005 o 19,00 hod vo farskom kostole. Sv. omšu slúžil školský kaplán dp. Radoslav Gazdík. Počas sv. omše účinkoval spevácky zbor zložený z maturantov pod vedením p. vychovávateľa Ing. M. Ševčíka.

 

 

GCM Etické sympózium v Nitre

 

18. a 19. novembra 2005 sa konalo v priestoroch cirkevného gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre etické sympózium na tému: „Povie mi niekto pravdu?“ Organizátormi podujatia boli študenti gymnázia. Program rozdelili do troch blokov a na každý si pozvali odborníka na danú oblasť. Či je Cirkev spravodlivý sudca prišiel povedať súdny vikár nitrianskej diecézy Ernest Bredschneider. O fašizme, komunizme a o ich nástrahách hovoril asi 250-im gymnazistom z celého Slovenska kardinál Ján Chryzostom Korec. Hosťom v poslednom bloku bol exorcista a biblista Anton Solčiansky. Venoval sa téme – sekty, mágia, exorcizmus.

Odborným garantom sympózia bol riaditeľ školy Karol Žák. Neskrýval spokojnosť nad tým, že jeho študenti už po štrnásty krát dokázali zorganizovať etické sympózium, ktoré im azda pomohlo pri neúnavnom hľadaní pravdy.

 

 

GCM Výsledky MO v orientačnom behu

 

Výsledky MO v orientačnom behu

Dňa 7.11.2005 sa v Nitre na Klokočine uskutočnili majstrovstvá okresu žiakov ZŠ a študentov SŠ Nitry v orientačnom behu. Naši študenti si veľmi dobre poradili s orientáciou na sídlisku a umiestnili sa na popredných miestach.

Dievčatá :

1. miesto                Zuzana Svitačová 3.A – postupuje do krajského kola

 

Chlapci :

2. miesto                Jakub Mitošinka VII.B – postupuje do krajského kola

4. miesto                Radoslav Dunčko 3.A – postupuje do krajského kola

5. miesto                Ondrej Ligač 3.A – postupuje do krajského kola

 

Výhercom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme, prajeme im veľa športových úspechov v krajskom kole. Ďakujeme za reprezentáciu školy aj ďaľším zúčastneným študentom.

 

 

ZŠ Beseda o reality show na Slovensku

 

Dňa 3. 11. 2005 navštívil Základnú školu sv. Svorada a Benedikta riaditeľ Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska ThLic. Jozef Kováčik. Zúčastnil sa besedy o reality show na Slovensku. Diskusie sa zúčastnili pedagógovia a žiaci 5 - 9. ročníka. Hosť poukázal na reality show - Vyvolení a Big brother - ako na škodlivé programy. Navrhol deťom, aby sa namiesto sledovania týchto komerčných mediálnych produktov viac venovali rozhovorom s rodičmi, čítaniu kníh.

 

 

GCM Misijný jarmok

 

Dňa 27. 10. 2005 triedy I, II, III, IV zorganizovali na našej škole misijný jarmok,

Počas 5. hodiny vo veľkej telocvični sa žiaci oboznámili s aktualitami z misií priamo od misionárov. Prišli p. Kapusňák z Pápežskych misijných diel, p. Štefanec a p. Kobliha zo Spoločnosti Božieho slova.

Počas 6. hodiny sa uskutočnil vlastný jarmok, na ktorom študenti predávali svoje produkty z výtvarnej činnosti, rôzné drobné predmety, doma napečené koláče…

Celý jarmok prebiehal vo výbornej atmosfére a takýmto netradičným spôsobom sprístupnil problematiku misií.

Vďaka patri organizátorom prof. Petrákovej a prof. Vontorčíkovej

 

 

GCM Súťaž katolíckych gymnázií

 

Dňa 27. 10. 2005 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej súťaže katolíckych gymnázii

v Prešove.

Súťažilo 18 katolíckych gymnázií v piatich predmetoch. Naša škola obsadila vynikajúce

druhé miesto.

Pod vedením p. prof. Molnárovej našu školu reprezentovali

Náboženstvo – Hegyi 4B, Vítek 4A.

Slovenský jazyk – Harvanová VIII, Tatárová VIII.

Anglický jazyk – FintováVIII, Krajčovičová 4A.

Nemecký jazyk – Lenčešová VIII, Kudlačák VIII.

Matematika – Gocmanová VIII, Koscelanský VIII.

 

 

GCM Duchovné cvičenia pre pedagógov

 

29. 8 – 31. 8 2005 boli pedagógovia na duchovných cvičeniach v Čičmanoch.

Duchovné cvičenia sa uskutočnili v prekrásnom prostredí Strážovských vrchov v nových priestoroch pastoračného centra pod vedením p. kaplána Gazdíka.

Duchovné cvičenia boli veľkým povzbudením pre každého.

 

 

GCM Duchovné cvičenia pre študentov

 

22. 9 – 24. 9. 2005 Duchovné cvičenia VI na Lukovom dvore.

6. 10 – 8. 10. 2005 Duchovné cvičenia 1A na Lukovom dvore.

20. 10 – 22. 10.2005 Duchovné cvičenia 1B na Lukovom dvore.

Všetky duchovné cvičenia viedol p. kaplán Gazdík.

Pre mnohých prvákov to bola zaujímavá nová skúsenosť.

 

 

GCM ZŠ Otvorenie školského roka 2005 / 2006

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2005/06 bolo dňa 5. 9. 2005 sv. omšou o 8,00 hod. pre ZŠ a o 9,00 pre GCM. Sv omšu pre ZŠ celebroval dp. Andrej Týleš.  Sv. omšu pre GCM celebroval dp. Radoslav Gazdík - školský kaplán. Po sv. omši sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Ing. Karol Žák CSc.

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre je súčasťou Spojenej katolíckej školy. Od nového školského roka je toto spojenie spečatené aj spojovacou chodbou medzi obidvoma budovami. Umožní sa tým bezproblémový presun žiakov z jednej budovy do druhej. Tak budeme môcť efektívnejšie využívať odborné učebne pre žiakov obidvoch škôl.

 

 

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac