Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Zasvätenie Panne Márii

Zasvätiť sa Panne Márii nie je nič iné ako nasledovanie Krista, ktorý sa ako prvý zveril pod jej ochranu. Zasvätenie je prostriedok, ktorý ponúka Boh dnešnému svetu na uzdravenie a záchranu duše. I tieto slová zazneli z úst nášho hosťa, pátra Paula M. Sigla, v pondelok 9. decembra 2019, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kedy sa naša škola opätovne zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Fotogaléria

(text: sr. Mária Zuzana, foto: Marek Čulák)

Novinky v kocke
  • S radosťou Vám oznamujeme, že vedenie GCM ... / viac