Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Taliansko 2019

Cez jarné prázdniny asi 90 pútnikov, rôzne prepojených s GCM, navštívilo skvelé osobnosti nášho života. V Lorete sme navštívili domček Zvestovania Panne Márii, prevezeného alebo preneseného zo Svätej Zeme. Aké to asi bolo, stretnúť Anjela a urobiť odvážne rozhodnutie?
 
V Lanciane sme mali možnosť vidieť Ježišovo telo a krv nie v zahalenom spôsobe chleba a vína, ale pod spôsobom opravdivého tela a krvi, ktoré sú v prirodzenom stave zachované už dvanásť storočí. Krv je síce skupiny AB, ale je možné ju denne prijať do srdca rozvádzajúceho aj iné krvné skupiny. V San Govani Rotonde sme putovali za pátrom Piom,  svätcom, ktorý mal milosť skenovať hriešnikov aj na dvoch miestach sveta súčasne. Videli sme jeho rodné mesto Pietrelcina, izbu, kde zápasil s diablom aj miesto, kde bol prvýkrát obdarovaný stigmami.
Ríme sme navštívili pápeža Františka, ktorý nastolil otázku:" Má zmysel v modlitbe prosiť?" Veď náš nebeský Otec najlepšie vie, čo potrebujeme a čo je pre nás najlepšie. Odpoveď je, že to zmysel má, je to prejav našej veľkej dôvery k nemu. Aj napriek tomu nás svätý otec povzbudzuje k modlitbe ďakovnej, učiť sa byť vďačnými za to všetko, čo dostávame, čím sme...
Putovanie sa skončilo v Asissi, kde krv mučeníka svätého Rufina sa stala semenom nám známych svätých Kláry a Františka. Až tam som pochopila, že Svätý František rozumom, srdcom a celou svojou bytosťou pochopil jedinú vec, že ho Boh miluje nepochopiteľnou a nekonečnou láskou. A toto jediné poznanie zmenilo od základov jeho život.
Tu by som si dovolila spomenúť jednu našu študentku, ktorá mala na internáte nad posteľou  napísané: "Ježiš nie je zo mňa nikdy sklamaný." A ja len dodávam, že keď poznal moje najhoršie JA, vzal na plecia svoj kríž a šiel sa dať za mňa priklincovať.
 
 
 
(text: RNDr. M. Jenisová, foto: M. Jenis)
Novinky v kocke
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,ako sme V... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac