Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Technické sympózium 2018

19. novembra sa konala na našej škole technická konferencia, ktorej cieľom bolo našim študentom ukázať, že má zmysel robiť veci poriadne. Vystúpili dvaja prednášajúci - obaja sú absolventi teoretickej informatiky na „Matfyze“ v Bratislave, len je medzi nimi rozdiel jednej generácie.

Prvú tému „Matematika, načo?“ predstavil Mgr. Šimon Sádovský. Zaviedol nás v nej do minulosti matematiky, pokúsili sme sa riešiť niektoré historicky známe matematické úlohy. Ukázal nám využitie matematiky pri určovaní zemepisnej šírky. V závere zdôraznil, že matematika nie je nadovšetko, ale je pre nás tým, čím je pre hokejistu posilňovňa. Druhá téma niesla názov „Keď sa chce, tak sa dá“, v ktorej nás RNDr. Július Jenis oboznámil s konštrukciou vlastného CNC stroja a 3D tlačiarne. Prednáška obsahovala prvé pokusy, prototypy aj ukážku 3d tlače. Snažil sa vo svojom príhovore ukázať cestu od nadšenia pre vec, až po jej konkrétnu realizáciu. Nájde sa niekto, kto sa vydá po tejto ceste tiež?

Fotogaléria

(text: RNDr. Miroslava Jenisová)

 

Novinky v kocke
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,ako sme V... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac