Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

„Manželia Feschovci“ zaujali tentokrát na inej scéne

Sobota 7. apríla sa pre dvojicu našich žiakov Leu Galovú ( II. A) a Dominika Pecha ( III. A ) niesla v dosť neobvyklom duchu. Namiesto toho, aby sa vybrali pomôcť s prácami okolo domu, ako to väčšinou v jarné soboty býva, sa oni chtiac-nechtiac museli vybrať do nášho hlavného mesta Bratislavy, kde na nich čakalo celoslovenské kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy A Slovo bolo u Boha...

 

Obohatení slovami z homílie a na duchu povzbudení atmosférou celej svätej omše, celebrovanej Mons. prof. ThDr. Jozefom Haľkom, PhD., pomocným biskupom a generálnym vikárom bratislavskej arcidiecézy, sa vybrali slová a myšlienky vychádzajúce z najhlbších komnát ľudských duší predniesť nielen prítomnému auditóriu, ale i samotnému Bohu. Lebo On je ten, z ktorého každé Slovo vychádza. Pevne dúfajúc, že sa im podarilo tieto hlboké duchovné myšlienky a posolstvá vtlačiť ľuďom do sŕdc..

Najväčším prekvapením pres oboch však bolo, keď sa ich mená rozozneli sálou pri ohlasovaní výsledkov. Šokovaní, no zároveň veľmi potešení, obohatení nielen duchovne, ale aj o dva diplomy, odchádzali domov s pocitom, že reprezentovali našu školu v tom najlepšom zmysle.  Obaja s Božou pomocou obsadili tretie miesta vo svojich kategóriách.

„Výnimočné vyznania plné lásky v prednesoch o Bohu nás pozývajú do väčšej jednoty s Ním...“

(text: Lea Galová)

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac