Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Školské kolo SOČ 2018

A je to tu opäť ! Prešiel ďaľší rok a s ním prišla aj opätovná možnosť odprezentovať nádejné práce viacerých študentov, na ktorých tak tvrdo pracovali v poslednom období. Tento ročník nezaháľal v počte súťažiacich, ktorých bolo neúrekom.

 

Dňa 27.2. 2018 sa konalo školské kolo. Začiatok bol o 12-tej hodine a záujem či už spolužiakov, ale aj študentov z ostatných tried bol taktiež hojný. Keď bola miestnosť  auly naplnená, resp. preplnená, samotná obhajoba jednotlivých prác mohla začať. Témy prác boli obsiahnuté v širokej škále a každý si tak mohol prísť na svoje. Nechýbali ani odborné pripomienky či cenné rady zo strany komisie. Po chvíľke napätia nenasledovalo veľké prekvapenie. Podľa slov p.prof. Kvasňovskej bola každá práca podarená, a preto bude veľmi rada, ak ich budeme môcť odprezentovať aj na krajskom kole, kam sme všetci postúpili. Špeciálna cena bola udelená nášmu spolužiakovi Jakubovi Bajnokovi za profesionálne vypracovanie jeho práce. Myslím, že každý jeden z nás si po dnešku môže povedať, že tá námaha, ktorú sme do toho vložili, sa naozaj vyplatila. Počuť pozitívne ohlasy od publika alebo pochvalu od poroty je pocit, ktorý vo vás zotrvá ešte dlho. Teraz si užijeme zaslúženú chvíľu oddychu a v apríli si dáme očakávané repete!

Zoznam zúčastnených a témy ich prác:

1. Miriama Šimončíková (III.B) 01 - Problematika voľného času; Vzťah s koňom – práca zo zeme

2. Andrej Piňák (III.A) 01 - Problematika voľného času; GCMNITRA

3. Andrea Šandorová (septima) 06 - Zdravotníctvo, farmakológia; Crohnova choroba

4. Bianka Baráthová (septima) 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia; Majú secondhandy budúcnosť? 

5. Diana Besedová, Alžbeta Chlustíková (III.A), Martin Kocúr (III.B) 06 - Zdravotníctvo, farmakológia; Intolerancia ako životný štýl 

6. Germán Patrik Kalinin (III.B), 03 - Chémia, potravinárstvo; Kyanidy ako ich nepoznáme

7. Martina Lysičanová (septima), 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia; Efektivita reklamných médií v kontexte psychológie reklamy

8. Jakub Bajnok (septima), 05 - Životné prostredie, geografia, geológia; Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

9. Lukáš Bujdák (septima), 05 - Životné prostredie, geografia, geológia; Ekologická likvidácia bioodpadu

 Fotogaléria

(text: Bianka Baráthová)

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac