Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Jozue na návšteve

Možno viete, možno nie, ale na našej škole sa tento rok sformovalo spoločenstvo, ktoré nesie meno Jozue. Spoločenstvo vzniklo z túžby niekoľkých študentov stretávať sa a rásť spolu vo vzťahu k Nebeskému Otcovi a vo vzťahoch medzi sebou. 

 

 

 

 

 

Spoločenstvo Jozue funguje na troch základných pilieroch. Sú to:

  • spoločná modlitba
  • krátke prednášky na rôzne témy o Božom kráľovstve a živote v ňom
  • zdieľanie, čiže otvorenie sa pred druhými so svojimi radosťami aj starosťami a svedectvá o tom čo koná Boh v našich životoch

 

Keďže život spoločenstva má vyústiť aj do nejakej služby pre Božie kráľovstvo, boli sme predvčerom pozvaní na stretnutie spoločenstiev u našich priateľov Piaristov, kde sme viedli modlitbu chvál. Následne sme sa predstavovali, kto sme, ako sme vznikli, prečo názov Jozue a čo nám každému dáva život v spoločenstve. Bol to veľmi príjemný a požehnaný čas. 

A máme pre vás dobrú správu. Jozue je spoločenstvom OTVORENÝM. To znamená, že ktokoľvek z našich študentov, kto by mal záujem trošku si oddýchnuť, pomodliť sa, pozdieľať, môže pokojne prísť na stretko a načerpať. Lebo „Nie je dobre byť človeku samému” (Gen 2,18). Stretká sú každý týždeň o 14:30 v triede II.N alebo v kaplnke. Ste srdečne vítaní!

PS: bližšie informácie vám ochotne podá Paťka z II.N.

(text: PaedDr. Richard Gurbicz; foto: Jakub Bajnok, Sexta)

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky pre Gymnázium ... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac