Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Vyhodnotenie olympiád 2017

V dnešný krásny slnečný deň sme sa zúčastnili vyhodnotenia krajských predmetových olympiád v matematike, fyzike a informatike, z ktorých v prvých dvoch sme mali zastúpenie.

Natália Görögová z kvinty skončila v krajskom kole matematickej olympiády na 25.-26. mieste (kategória C). Benedikt Farkaš z kvarty sa umiestnil v krajskom kole fyzikálnej olympiády na 2.-3. mieste (kat. E). Miroslav Harag z 1.B skončil v krajskom kole matematickej olympiády na 7. mieste (kat. C). A nakoniec, Dominik Fronc zo sexty bol v krajskom kole fyzikálnej olympiády na 4. mieste (kat. B).

 

Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme!

Vyjadrenie Benedikta Farkaša, študenta s najlepším umiestnením: "Súťaž sa mi celkom páčila, oplatí sa to a budúci rok pôjdem znovu."

Fotogaléria

(text a foto: Mgr. Vladimír Ondrejka)

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok d... / viac
  • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je... / viac