Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Technická konferencia

V stredu 19. októbra sa konala na našej škole historicky prvá Technická konferencia, organizovaná predmetovou komisiou matematiky a informatiky.

Dôvod č.1:  v októbri sa každoročne koná na Slovensku Týždeň vedy a techniky a takto sme prispeli svojou troškou do mlyna.

Dôvod č. 2: chceli sme našim študentom ukázať, že je skvelé robiť veci poriadne.

Dôvod č.3: pán zástupca Kudlačák, ktorý učí fyziku,  nemôže s nami navštíviť žiadne zaujímavé popularizačné prednášky, lebo sa musí starať o nás tu v škole, tak sme preňho jednu zorganizovali na pôde nášho gymnázia.

Konferencia sa skladala z dvoch časti. Prvá bola prednáška na tému Fyzika veselo aj vážne v podaní RNDr. Aba Telekiho, PhD. a Mgr. Borisa Lacsného, PhD. z Katedry fyziky UKF v Nitre. Rozprávali nám o prenose elektrickej energie pri vysokých napätiach a malých prúdoch, čo znamená menšie straty. Pripomenuli, čím je zapríčinený odpor vodiča a ktorý kov je najlepší vodič. Mohli sme vidieť ako indukovaný prúd v dutej kovovej rúre vytvára magnetické pole a brzdí pohyb permanentného magnetu v nej. Zaujímavou časťou prednášky bola supravodivosť, kedy vodič schladený na kritickú teplotu má nulový odpor. Chladenie previedli tekutým dusíkom, ktorým nás aj polievali a na záver nám pripravili pomocou neho fajnovú zmrzlinu. Druhou časťou bola praktická ukážka činnosti CNC stroja, čo je sústruh riedený počítačom. Témou nás sprevádzal Mgr. Peter Kuna, PhD. z Katedry techniky a informačných technológií UKF v Nitre. Najprv nás poučil o CAD systéme, pomocou ktorého projektujeme a vizualizujeme výrobok . Potom hovoril o CAM systéme, v ktorom modelujeme, simulujeme a odlaďujeme činnosť stroja a na záver sme videli ako CNC stroj vysústružil priestorové logo UKF na guľovej ploche. Vieme, že už takmer všetko za nás vyrábajú stroje. Vzdelaných ľudí potrebujeme, aby veci vymýšľali, stroje programovali, nastavovali a opravovali.

Veríme, že budeme v týchto konferenciách pokračovať a privítame na nich aj rodičov našich študentov, ktorí pôsobia v technickej praxi.

(text: RNDr. M. Jenisová, foto: Mgr. E. Mikulová, M. Meluš)

Fotogaléria

Novinky v kocke
  • Hľadáme učiteľa informatiky a matematiky p... / viac
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac