Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

OZNÁMENIE o 2. kole prijímacieho konania pre nenaplnený počet žiakov

Vzhľadom na to, že po konaní prijímacích skúšok v májovom termíne (1. kolo) zostali na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium a v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium (bilingválne – nemecké štúdium), riaditeľ školy na základe § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest, ktoré sa budú konať dňa 21. 06. 2022.

 

 

 

  

Nie si prijatý na žiadne gymnázium ?
Nevyšli Ti prijímacie skúšky ?
Na škole, kde ste sa hlásili, ste sa ocitli pod čiarou ?
Ešte nič nie je stratené.

 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre organizuje druhé kolo prijímacích skúšok práve pre takých uchádzačov, ktorí sa napriek svojmu dobrému prospechu na základnej škole nedostali medzi prijatých žiakov ani na jednej zo škôl, na ktorú robili prijímacie skúšky.

 

  • Zákonný zástupca uchádzača môže podať riaditeľovi školy prihlášku v termíne do 20. júna 2022. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo osobne v sídle školy alebo poštou na adresu školy. Prihlášku potvrdzuje riaditeľ príslušnej základnej školy. Prihlášku nájdete na: edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645
  • prijímacie konanie (druhé kolo) na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 21. 6. 2022.
  • termín na zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 24. 06. 2022.
  • kritériá na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne informácie o štúdiu a o prijímacích skúškach sú zverejnené na webovej stránke školy v časti: Štúdium - prijímacie konanie 2022: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie. V prípade otázok volajte na telefónne číslo 0915 205 803 alebo píšte na mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Škola organizuje pre uchádzačov online doučovanie. Presné termíny a linky na pripojenie nájdete na: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie.

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac