Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Predstavenie programov štúdia v zahraničí

Úspešný absolvent GCM prišiel našim žiakom predstaviť programy štúdia v zahraničí 21. októbra 2021 sme na pôde školy privítali nášho bývalého študenta Dominika Fronca. Dominik maturoval na GCM pred tromi rokmi. Počas stredoškolského štúdia absolvoval jeden rok štúdia v zahraničí - v Amerike (Texase), v rámci programu ASSIST. Dominik v rámci svojej prezentácie predstavil našim žiakom možnosti štúdia v zahraničí a jednotlivé študijné programy.

 

Poukázal na pozitíva zahraničného štúdia, ku ktorým určite patrí zdokonalenie sa v cudzom jazyku, získavanie nových skúseností, spoznávanie kultúry hostiteľskej krajiny, nadviazanie nových priateľstiev ako aj osobnostný rast. Dominik vyzdvihol kvalitu ponúkaných škôl, rozsiahle možnosti výberu študijných programov, zohľadnenie osobných záujmov hosťujúceho žiaka. Jeho pozitívna skúsenosť a zážitky, o ktorých so zápalom rozprával pritiahli pozornosť našich žiakov, ktorí so záujmom sledovali jeho prezentáciu. V záverečnej diskusii Dominik ochotne a kompetentne zodpovedal otázky, ktoré so záujmom kládli žiaci. O dobrej atmosfére stretnutia a jej prínose svedčil aj záverečný, spontánny potlesk našich žiakov. Aj touto cestou sa chceme ešte raz Dominikovi poďakovať, že si našiel čas a bol ochotný sa s nami podeliť o svoje skúsenosti. Prajeme mu v ďalšom štúdiu a živote veľa úspechov a hojné Božie požehnanie.

vďační žiaci GCM

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac