Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Oznam 2. kolo prijímacích skúšok 2021

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,      

 

obraciame sa na Vás s prosbou o sprostredkovanie informácie o možnosti štúdia na Spojenej katolíckej škole, Farská 19, Nitra o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda.

 

Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  a v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium (bilingválne (nemecké) štúdium),  riaditeľ školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest.

 

 

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 21. júna 2021 podať riaditeľovi  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo poštou na adresu strednej školy.
  • Prijímacie konanie (druhé kolo) na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 22. 6.  2021.
  • Kritéria na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne  informácie o štúdiu a prijímacích skúškach  sú zverejnené  na webovej stránke školy v časti štúdium - prijímacie konanie 2021: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie. V prípade otázok volajte na čísla: 0915 205 803, 0910 588 000  alebo píšte na mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .
  • Škola organizuje pre uchádzačov online doučovanie v týždni od 14.6. do 18. 6. 2021.  Presné termíny a linky na pripojenie nájdete na: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie.

 

Organizačné zabezpečenie a harmonogram prijímacích skúšok

 

DRUHÉ KOLO 4-ročné všeobecné štúdium

Časový harmonogram

9,00 – 9,10 hod. - príchod uchádzačov do učební, registrácia, základné informácie

9,10 – 10,05 hod. - pokyny ku riešeniu testu, test z matematiky

10,05 - 10,15 hod. - prestávka

10,15 – 11,10 hod. - pokyny ku riešeniu testu, test zo slovenského jazyka

11,10 - 11,25 hod. – prestávka

11,25 – 12,15 hod. - pokyny ku riešeniu testu, test z katolíckeho náboženstva

 

DRUHÉ KOLO 5-ročné bilingválne  štúdium

 

Časový harmonogram

9,00 – 9,10 – príchod uchádzačov do učební, pokyny ku riešeniu testu

9,10 – 10,00 - písomný test všeobecných jazykových predpokladov

10,00 - 10,10 hod. – prestávka

10,10 – 11,00 hod. pokyny ku riešeniu testu, test z katolíckeho náboženstva

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac