Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Sviatky Veľkej noci

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

Milí žiaci, rodičia, priatelia,  dobrodinci,

Blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

 

Podobne ako prehovoril ku svojim apoštolom večer v prvý deň v týždni po svojom vzkriesení, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, a povedal im „Pokoj vám!“ hovorí to aj nám dnes.

Možno sa aj my cítime podobne, keď sme s rôznymi pocitmi za „zatvorenými dverami“, no aj nám hovorí Ježiš rovnako ako vtedy - „Pokoj vám!“

Dovoľte mi teda, aby som Vám v tomto duchu poprial požehnané sviatky Veľkej noci,  zároveň sa Vám poďakoval za Vašu priazeň, prejavenú či duchovne alebo materiálne, za akúkoľvek podporu, či spoluprácu.

Nech sú nastávajúce sviatky Veľkej noci pre každého z nás posilou vo viere, povzbudením v nádeji a najmä upevnením v láske, ktorá premáha strach a víťazí nad smrťou.

To Vám prajem a vyprosujem v mene celého spoločenstva Spojenej katolíckej školy v Nitre                                    

Mgr. Radoslav Rusnák

riaditeľ SKŠ

 

K prianiu požehnaných sviatkov sa pripája aj školský kaplán páter Peter a sestry z Rodiny Panny Márie krátkym listom.

Novinky v kocke
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o VŠEOBECN... / viac
  • Zverejňujeme poradie uchádzačov o 5-ročné ... / viac
  • Prijímacie skúšky na osemročné vzdelávacie... / viac
  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školst... / viac
  • V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci ... / viac
  • Informácie k ústnym maturitám 2020 O post... / viac