Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prvý bol náš prvák z N-ky

Dňa 20. – 22. 11. 2019 sa konal X. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade, ktorý bol mimoriadne úspešný pre akordeonistov ZUŠ Bojnice.

V kategórii 5A komornej hry do 18 rokov sa súťaže zúčastnil aj žiak I.N triedy Andrej Beseda, ktorý v ARM triu (Andrej Beseda, Roland Čiscoň, Mário Gecašek) získal prvé miesto v ťažkej medzinárodnej konkurencii.

Srdečne gratulujeme!

 

 

(text: Andrej Beseda z I.N. a Mgr. Gertrúda Veselská, PhD.)

Novinky v kocke
  • S radosťou Vám oznamujeme, že vedenie GCM ... / viac