Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Stravovací systém

A. Neubytovaní na internáte – iba obedy

 

1.  Každý študent gymnázia stravujúci sa v školskej jedálni má ISIC kartu, ktorá ho   

     oprávňuje na prevzatie obeda (nahrádza doterajší lístok).

2.  Systém platieb za stravu sa nemení, zostáva v platnosti číslo účtu, špecifický  

      i variabilný symbol každého stravníka.

3.  Pri výdaji stravy študent priloží ISIC kartu k terminálu určenému pre gymnázium  

     – kuchárky vidia na displeji jeho meno a či má na daný deň zaplatený obed, resp. či nie

     je odhlásený. Ak si študent zabudne ISIC kartu a má zaplatený a prihlásený obed, rieši

     situáciu s vedúcou jedálne, ktorá mu vydá náhradný lístok.

     Ide však o výnimočný prípad, ktorý sa nesmie stať pravidlom!

     Študent, ktorý nemá zaplatené stravné, nemôže obed dostať!

4.  Odhlasovanie z obeda je možné urobiť štyrmi spôsobmi:

            a)  cez internetovú stránku www.strava.cz

                    Študent dostane od vedúcej jedálne tieto údaje:

Výber jedálne  (štvorciferné číslo)

Užívateľské meno

Heslo

                   Po zadaní týchto údajov sa otvoria tieto možnosti:

Objednávka stravy – možnosť odhlásenia

Výdaj – informácia o vydaní stravy

Platby – priebeh platieb za stravu za posledné mesiace

Nastavenie – možnosť objednania informačných mailov, zmena hesla

Nápoveda – pomocné informácie o používaní aplikácie

    b)  cez bezplatnú mobilnú aplikáciu  Strava.cz pre Android – po prihlásení sa  

                   rovnakými údajmi ako cez internetovú stránku

   c)  cez objednávací terminál na chodbe pred jedálňou – prihlásenie sa pomocou svojho 

                  čipu

    d)  výnimočne i doterajším spôsobom – osobne alebo telefonicky cez vedúcu jedálne

          Odhlásiť z obeda sa možno najneskôr v daný deň do 8,00 hod. (ako doteraz) !

    5.   Pre rodičov študentov ponúka internetová stránka www.strava.cz možnosť dostávať  

         informačné maily na rodičovskú mailovú adresu (kontrola svojich detí). O aktiváciu

         tejto služby treba požiadať vedúcu jedálne.

 

B. Ubytovaní na internáte – raňajky, obedy, večere

 

1.  Každý študent gymnázia bývajúci na internáte a stravujúci sa v školskej jedálni má  

     ISIC kartu, ktorá ho oprávňuje na prevzatie raňajok, obeda a večere (nahrádza  

     doterajší lístok).

 2.  Systém platieb za stravu sa nemení, zostáva v platnosti číslo účtu, špecifický 

      i variabilný symbol každého stravníka.

 3.  Pri výdaji stravy študent priloží ISIC kartu k terminálu určenému pre gymnázium 

     – kuchárky vidia na displeji jeho meno a či má na daný deň zaplatenú stravu, pri  

     raňajkách a večerách č. 1 alebo 2, resp. či nie je odhlásený. Ak si študent zabudne ISIC  

     kartu a má zaplatenú a prihlásenú stravu, rieši situáciu s vedúcou jedálne, ktorá mu  

     vydá náhradný lístok. Ide však o výnimočný prípad, ktorý sa nesmie stať pravidlom!

     Študent, ktorý nemá zaplatené stravné, nemôže dostať raňajky, obed ani večeru!

 4.  Odhlasovanie zo stravy a voľbu menu na raňajky a večere je možné urobiť štyrmi   

     spôsobmi:

             a)  cez internetovú stránku www.strava.cz

                     Študent dostane od vedúcej jedálne tieto údaje:

Výber jedálne  (štvorciferné číslo)

Užívateľské meno

Heslo

                   Po zadaní týchto údajov sa otvoria tieto možnosti:

Objednávka stravy – možnosť odhlásenia a voľby menu (1 alebo 2)

Výdaj – informácia o vydaní stravy

Platby – priebeh platieb za stravu za posledné mesiace

Nastavenie – možnosť objednania informačných mailov, zmena hesla

Nápoveda – pomocné informácie o používaní aplikácie

    b)  cez bezplatnú mobilnú aplikáciu  Strava.cz pre Android – po prihlásení sa  

                   rovnakými údajmi ako cez internetovú stránku

    c)  cez objednávací terminál na chodbe pred jedálňou – prihlásenie sa pomocou svojho 

                   čipu

    d)  výnimočne i doterajším spôsobom – osobne alebo telefonicky cez vedúcu jedálne

          Odhlásiť z obeda sa možno najneskôr v daný deň do 8,00 hod., raňajky a večere deň  

         vopred (ako doteraz) !

    5.   Pre rodičov študentov ponúka internetová stránka www.strava.cz možnosť dostávať 

         informačné maily na rodičovskú mailovú adresu (kontrola svojich detí). O aktiváciu

         tejto služby treba požiadať vedúcu jedálne.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac