Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Platby

Informácie k platbám - GCM

Platba za stravné sa uhrádza na mesiac vopred.  

Realizuje sa trvalým príkazom z účtu do  20. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.


Číslo účtuSK92 0200 0000 0011 7827 1259

Variabilný symbol: novým žiakom je symbol pridelený pri prihlásení na stravovanie,   pre starších žiakov zostáva v platnosti už pridelený symbol.

Špecifický symbol : 14

Poznámka : do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka

 

Druh školy

Vekové kategórie

Náklady na nákup  potravín  2. finančné pásmo

Spolu náklady na nákup potravín

Príspevok ZZ na režijné náklady

Poplatok za stravu spolu s réžiou

Platba     1 mes.  (21 dní)

 

 

raňajky

obed

večera

 

 

 

 

Gym.

11-15 rokov

0

1,70

0

1,70

0,30

2,00 €

42,00 €

Gym.-SŠ

15-19 rokov

0

1,90

0

1,90

0,30

2,20 €

46,20 €

Gym. internát

15-19 rokov

1,65

1,90

0

3,55

0,30

3,85 €

80,85 €

Odhlásiť sa, resp. prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred cez webovú aplikáciu www.strava.cz alebo telefonicky do 8.00 hod. v aktuálny deň na tel. č. 037/6526621 alebo 037/7721698.

Zákonný zástupca žiaka zo stravovania odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky od januára do júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

 

Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. )

Telefónne číslo : 037 652 66 21 alebo 037 772 16 98

Prihláška nového stravníka

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
  • Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac
  •  GCM a ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre ... / viac
  • Záujemcov o 5-ročné nemecké bilingválne št... / viac