Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Platby

Informácie k platbe za stravné

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňom 1.1.2023 sa nariadením MŠVVŠ SR menia finančné pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

V našom zariadení školského stravovania sa odo dňa 1.2.2023 určuje jednotný 2. stupeň finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov.

Sadzby stravného sú upravené nasledovne:

Spôsob úhrady:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.  Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorazovo.

Číslo účtu:                        SK92 0200 0000 0011 7827 1259

Variabilný symbol:             pridelený pri prvom prihlásení do ŠJ, ostáva celé štúdium

Špecifický symbol:             14

Poznámka:                        meno, priezvisko a trieda žiaka

 

Druh školy

Vekové kategórie

Náklady na nákup  potravín  2. finančné pásmo

Spolu náklady na nákup potravín

Príspevok ZZ na režijné náklady

Poplatok za stravu spolu s réžiou

Platba 1 mes.  (21 dní)

 

 

raňajky

obed

večera

 

 

 

 

Gym. P-K

11-15 rokov

0

1,70

0

 

 

 

 

Gym.-SŠ

1-5r.

15-19 rokov

0

1,90

0

1,90

0, 130

2,20 €

46,20 €

Gym. internát

15-19 rokov

1,65

1,90

1,90

5,45

0,30

5,75 €

120,75 €

Poznámka:                           meno, priezvisko a trieda žiaka

 

Odhlásiť sa, resp. prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred cez webovú aplikáciu www.strava.cz alebo telefonicky do 8.00 hod. v aktuálny deň na tel. č. 037/6526621 alebo 037/7721698.


Zákonný zástupca žiaka zo stravovania odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky od januára do júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

 

Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. )

Telefónne číslo : 037 652 66 21 alebo 037 772 16 98

Prihláška na stravovanie 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac