Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Platby

Detaily k platbám

Platba za stravné sa uhrádza na mesiac dopredu. Realizuje sa trvalým príkazom z účtu do 20. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Číslo účtuSK9202000000001178271259

Variabilný symbol : novým žiakom je symbol pridelený systémom, u starších žiakov zostáva v platnosti už pridelený symbol

Špecifický symbol : 14

Poznámka : do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka

Cenník (platný od 1.1. 2012)

ŽiaciCena za jednotkuMesačná platba
Žiaci gymnázia od 11 – 15 rokov
1,16 € za obed
22,04 €
Stredná škola od 15-18/19 rokov
1,27 € za obed
24,13 €
Internát – stravníci od 15-18/19 rokov

0,68 € za raňajky
1,27 € za obed
0,89 € za večeru

51,29 €

Odhlásiť sa, resp. prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred alebo do 8.00 hod. v aktuálny deň na tel. č. 6526621 alebo 7721698.

Zákonný zástupca žiaka zo stravovania odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z januára – júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

 

Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková (mnovakova zavinac gcm bodka sk)

Telefónne číslo : 037 6526621 alebo 037 7721698

Prihláška nového stravníka

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročn... / viac