Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Platby

Detaily k platbám

Platba za stravné sa uhrádza na mesiac dopredu. Realizuje sa trvalým príkazom z účtu do 20. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Číslo účtuSK9202000000001178271259

Variabilný symbol : novým žiakom je symbol pridelený systémom, u starších žiakov zostáva v platnosti už pridelený symbol

Špecifický symbol : 14

Poznámka : do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka

Cenník

Druh

ŠKOLy

Vekové kategórie

Náklady na nákup  potravín ( 2. finančné pásmo)

Spolu náklady na nákup potravín

Príspevok ZZ na režijné náklady

Poplatok za stravu spolu s réžiou

Platba 1 mes.  (21 dní)

 

 

raňajky

obed

večera

 

 

 

 

Gym.

11-15

0

1,23

0

1,23

0,30

1,53 €

32,13 €

Gym., SŠ

15-19

0

1,33

0

1,33

0,30

1,63

34,20 €

Gym.internát

15-19

1,26

1,33

0

2,59

0,30

2,89 €

60,69 €

 

Odhlásiť sa, resp. prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred cez webovú aplikáciu www.strava.cz alebo telefonicky do 8.00 hod. v aktuálny deň na tel. č. 037/6526621 alebo 037/7721698.


Zákonný zástupca žiaka zo stravovania odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky od januára do júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.

 

Kontakt :

Vedúca školskej jedálne : p. Nováková (mnovakova zavinac gcm bodka sk)

Telefónne číslo : 037 6526621 alebo 037 7721698

Prihláška nového stravníka

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac