Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Denný program

 6:45 budíček
 6:45 - 7:45 raňajky
 7:45 odchod do školy
 8:00  vyučovanie
12:30 otvorenie internátu
12:30 - 18:00 vychádzky
  upratovanie - streda
16:00 - 17:15 šport:
      futbal
      volejbal
      basketbal
      posilňovňa
      ping-pong
  internet
 17:15 - 17:45 večera
 18:00 - 20:00 štúdium
 20:00 sv. omša, adorácia, modlitba
 21:00 večierka
 22:00 nočný pokoj!
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac