Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Denný program

 6:45 budíček
 7:00 – 7:45 raňajky
 7:45 odchod do školy
 8:00 – 13:20 vyučovanie
 poobede: vychádzky
  upratovanie v utorok a vo štvrtok
16:00 – 17:30 šport:
      futbal
      volejbal
      basketbal
      posilňovňa
      ping-pong
  internet
 17:30 večera
 18:00 – 20:00 štúdium
 od 20:00 večerná modlitba, sv. omša, adorácia
 21:30 večierka
 22:00 Dobrú noc!
Novinky v kocke
  • Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, riadite... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   v prílohe... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac