Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Divadelná partia sa opäť s pastierskym elánom pustila do ľudovej veršovačky o starom bačovi, ktorý síce na sklonku svojho života skoro o rozum prišiel, no predsa sa dožil dňa, kedy na vlastné oči i hluché uši začul radostnú novinu o narodení krásneho Jezuliatka. Divadelníci hrali v pondelok 19.12.2016 pre žiakov z prímy a pre ZŠ druhý stupeň. Večer išli potešiť svojím predstavením ľudí vo väznici na Chrenovej. Myslím, že sa im to podarilo, veď harmonike a švárnym pastierom len málokto odolá.

Fotogaléria

(text: sr.Mária Marthe, foto: Martina Tomanová)

viac

6. decembra sa vybrala internátna divadelná partia do škôlky, aby deťom priniesla nielen niečo sladké pod zub, ale im aj zahrala príbeh o tom, ako sv. Mikuláš pomohol vydať sa trom sestrám, ktoré boli bez vena. Samozrejme, že príbehu nechýbal happy end, harmonika a poriadna veselica. A keď už bolo tak veselo, hralo sa neskôr viackrát aj v aténskej miestnosti pre deti zo ZŠ, ktoré sa veľmi spontánne a kreatívne zapájali do predstavenia. Sv. Mikuláš priniesol radosť malým i veľkým.

viac

Skôr ako začal seriózny život členov GCM, spestrili sme si zopár večerov spoločnými hrami a zábavou. 

Fotogaléria

viac

Parková hra

Nie párková ani mestská, ale tentokrát parková hra otestovala zručnosti nejedného internátnika.

Začiatkom nového školského roka bolo treba rozhýbať nielen hlavu a myseľ, ale aj letom rozmaznané telo. A keďže bola chuť užiť si viac zelene ako mesta, rozhodli sme sa presunúť mestskú hru do parku.

viac

Áno, čítate správne. Ak chce nováčik zapadnúť do internátneho klanu, musí zabojovať a hlavne prežiť.

Preverovacie skúšky si zobrali pod patronát starší kolegovia, ktorí so svojimi bohatými skúsenosťami prispeli k hladkému, miestami sladkému či kyslému priebehu úspešnej akcie. Tí, ktorí uspeli a boli imatrikulovaní, postupujú do ďalšieho kola, ktoré potrvá 4 až 5 rokov! Áno, opäť čítate správne. Veď internát si treba zaslúžiť! No nie?

viac

(rozhovor v pyžame, v žehliarni)

jemine, ty čo nemóžeš spať?

nie, len si žehlím šaty na ten rodičovský večer...

Čo? To je už dnes?

Nebodaj si zabudol?

...a kto má na to stále pamätať?...

Zato ja na to myslím stále. Už sa teším, keďsa skončia tie nekonečné nácviky na klavíri...

viac

Zopár internátnikov, ktorí keby žili v inej dobe a na inom mieste, by sa možno venovali pastierskemu umeniu, zahrali v pondelok 21.12.2015 „ľudovú veršovačku“ pre našich kamarátov z prímy, sekundy a ZŠ. A veru bolo veselo!

viac

Konečne sú tu Vianoce! A konečne aj tie internátne! Večer, kedy sa všetci obyvatelia internátu natlačia do hudobnej miestnosti, aby prežili spoločné chvíle, je jednoducho čarovný. Veselí pastieri, medové krížiky, vianočný čaj a kopec darčekov zohrialo každé srdce.

viac

Oslavovať štyridsiatku na intráku sa podarí len niektorým. Väčšina si trúfne nanajvýš na devätnástku. A kto si teda trúfol na už spomínanú štyridsiatku? No predsa náš vedúci pán Vé alias pán Vychoš. Keďže taká oslava dá poriadne zabrať i profesionálom, priniesol si Miroslav Ševčík z domu posilu. Spoločne to hravo zvládli.

viac

Na prvom valnom zhromaždení Farská 21 sa členovia spojených internátnych národov uzniesli na zmene zákona o internátnom poriadku. Nový zákon vstupuje do platnosti od 10. septembra 2015 a je záväzný pre všetkých členov internátu vrátene pedagogických i nepedagogických pracovníkov GCM.

viac
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac