Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Sv. omša - sv. Cyril a Metod 2020

Vďaka Ti Pane, že som tu.

Ja som ťa stvoril a viem, čo som vložil do teba, kúsok seba.

Chcem zjaviť ti to, čo dal som len tebe, už nežiješ ty, ale Ježiš v tebe!

 

Dnešná sv. omša bola možno pre niektorých taká povinná jazda a potom hurá na prázdniny. Hlavou zas v budúcnosti a prítomnosť uniká pomedzi prsty...

 

Vďaka Bohu a trom kňazom pri oltári (och, a akých to kňazov - každý z nich má za sebou špecifický príbeh a prežitý kus života pre druhých) nebola taká úplne obyčajná. Po čítaní a speve (vďaka, tretiaci) sme sa na začiatku kázne začali obávať, že prídu otázky, pri ktorých sa dá strápniť :) Našťastie boli mierené do pléna, nie na konkrétneho jednotlivca. Prešli sme osobnosti sv. Cyrila a Metoda z pohľadu viacerých vyučovacích predmetov. Zábavné, poučné, neštandardné. Okrem týchto svätých bratov však dnes myslíme aj na sv. Valentína. Ako žiť lásku, vzťahy - to ukázali aj bratia zo Solúna.

Keď začala Vierka spievať o tom, že "...nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou, nedopočuješ môj hlas", začal vynechávať mikrofón a my sme niektoré časti piesne nepočuli. Ale tak, ako to nakoniec všetko dobre skončí v rozprávke, stalo sa aj v kostole. Mnoho obrazov, mnoho symbolov som tam dnes videl, a to som sa pozeral len z jedného uhla pohľadu - môjho.

Na záver páter Peter už tradične poprial "Šťastné a Veselé" a páter Tomáš niektorých prebral z bdelej kómy počas požehnania.

Užite si prázdniny a príďte s úsmevom.

Fotogaléria

(text a foto: Mgr. Vladimír Ondrejka)

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac