Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Duchovná obnova (2.A - Kalvária)

Každý rok chodia na duchovnú obnovu prváci. Je to čas spoznávania sa - či už medzi spolužiakmi alebo s Bohom, kvôli ktorému tam v prvom rade idú. Nám sa na obnove v prváku tak páčilo, že sme si povedali: ,,Prečo by sme tam nešli zas?"

 

A tak sme sa 28.1. po piatej hodine vydali na Kalváriu, kde sme strávili necelé dva dni. Človek si povie, že už sme spolu rok a pol a už sa nemusíme spoznávať, ale ak sme sa nespoznávali, tak sme upevňovali vzťahy. A dobiehali to, čo sa nám pred rokom nevydarilo, či už kvôli zlému počasiu alebo kvôli krátkosti pobytu. Napríklad sme vyskúšali iný spôsob dopravy - minulý rok sme išli autobusom, tento rok peši, aby sme nevyšli z formy, lebo kvôli obnove sme vymeškali telesnú. V utorok sa nám aj vydarila Krížová cesta, lebo trochu dažďa nás neodradilo a pokorne sme absolvovali Pánovu cestu utrpenia.

Páter Peter nás vyspovedal, vyložil sviatosť oltárnu, odslúžil svätú omšu a usporiadal nám prednášku, aby našej duši nič nechýbalo a naozaj sme sa cítili duchovne obnovení a posilnení. Veď to bol cieľ našej cesty, nie vyhnúť sa vyučovaniu, ale odísť z hluku tohto sveta. A teraz sme pripravení vrátiť sa späť a nenechať sa pokriviť svetským myslením, ale zostať Boží. Ale aby sme nezabudli aj na ľudí, ktorí nám sprostredkovali tú možnosť, chceme sme sa v mene celej triedy poďakovať sestre Zuzane, sestre Monike, pátrovi Petrovi a našej triednej, Lei Žákovej, ktorí s nami trávili požehnaný čas. Ale samozrejme, naša vďaka patrí aj vedeniu školy. Nebyť nich by sa duchovná obnova nikdy neuskutočnila.

(text: Kristína Horváthová)

#GCMlife

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac